برگزرای کارگاه آموزش خدمات نوین سلامت

 

برگزاری کارگاه سه روزه آموزش خدمات نوین سلامت مراقبت میانسالان جهت کاردان وکارشناسان مامایی ،بهداشت خانواده،مراقبین سلامت وبهورزان کلیه مراکزدرمورخه 19و20و21/4/96درسالن کنفرانس مرکزبهداشت شهرستان.