افتتاح آمبولانس جدید

در تاریخ 96/01/04 آقای دکتر نادری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز از پایگاه اورژانس 115 بازدید به عمل آورد و آمبولانس جدید را افتتاح نمود .

وی افزود آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از آمبولانس برای کارشناسان فوریت پزشکی در قالب کارگاههای آموزشی انجام شد و یک دستگاه مرسدس بنز اسپرینتر315  با تجهیزات کامل در اختیار اورژانس 115 باخرز قرار گرفت