اخبار

ثبت خبرهای واحد

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دوره کد دار ثبت الکترونیک خدمات نوین سلامت نوشته شده توسط سلمان بااراده 21
دیداد با امام جمعه محترم شهرستان نوشته شده توسط سلمان بااراده 20
مراقبت کارکنان نوشته شده توسط سلمان بااراده 16
همایش خیرین نوشته شده توسط سلمان بااراده 31
کمک خیرین نوشته شده توسط سلمان بااراده 53
تقدیر و تشکر از مسئول واحد بهداشت مدارس نوشته شده توسط سلمان بااراده 64
نصب و راه اندازی رادیولوژِی نوشته شده توسط سلمان بااراده 60
برگزاری همایش ازدواج آگاهانه و سالم نوشته شده توسط سلمان بااراده 464
جلسه آموزشی پزشکان نوشته شده توسط سلمان بااراده 449
برگزرای کارگاه آموزش خدمات نوین سلامت نوشته شده توسط سلمان بااراده 385

صفحه1 از6