تماس باما

 

آدرس : خراسان رضوی - شهرستان باخرز - ابتدای باخرز از سمت جاده تربت جام

تلفن تماس : 10-05154827101

دفتر مدیریت داخلی  286

دفتر مترون داخلی 287

پذیرش بیمارستان داخلی 200