واحد بهبود تغذیه باخرز

واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت باخرز  

مسئول واحد
فاطمه اسحاقی زاده
تحصیلات
کارشناس
تلفن
05154825757 داخلی 24
Email
 
 
 

شرح وظایف

1- اجراي برنامه آهن ياري در دبيرستانها و مدارس راهنمائي دخترانه
2- مشاركت در بهبود وضعيت تغذيه بوفه ها
3- مشاركت در برنامه مراقبت هاي جامع مادران باردار خصوصا روند افزايش وزن ( آموزشهاي تغذيه اي مربوطه )
4- مشاركت در برنامه مراقبت كودكان خصوصا آموزشهاي تغذيه اي بومي و ....
5- محاسبه شاخصهاي مصرف مكملها در كودكان و مادران ، مشاركت در برنامه ريزي تامين مكملها
6- مشاركت در برنامه ديابت - فشار خون ( آموزش عموم مردم )
7- مشاركت در برنامه آموزش تغذيه ( نهضت سواد آموزي )
8- مشاركت در برنامه آموزش تغذيه ( جهاد كشاورزي )
9- مشاركت در برنامه مراقبت سالمندان ( آموزشهاي تغذيه اي )
10- ارتقاء سطح دانش همكاران در خصوص تغذيه سالم
11- اجراي برنامه حمايتي و مشاركتي بهبود سوء تغذيه كودكان
12- اجرا و هماهنگي برنامه IDD ( پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد )
13- اجراي برنامه حمايتي مادران باردار و شيرده مبتلا به سوء تغذيه
14- تدوين برنامه عملياتي تغذيه با مشاركت كليه صاحبان فرآيند
15- انجام پژوهشهاي مرتبط با تغذيه
16- تهيه مطالب آموزشي متنوع جهت ارتقاء آگاهي تغذيه اي جامعه
17- ترسيم نقشه سوء تغذيه شهرستان بر اساس شاخصهاي تغذيه اي مادران و كودكان
18- جذب اعتبارات تغذيه اي و هزينه كرد به موقع و بهينه اعتبارات تخصيصي برنامه هاي تغذيه اي
19- اجرای طرح حمایتی مادران باردار