برگزاری گرامیداشت روزجهانی ماما

درمورخه18/2/96درمحل مرکزبهداشت شهرستان باخرز

جلسه باپخش آیاتی ازکلام الله مجیدوسرودجمهوری اسلامی ایران آغازوباحضورمعاون  محترم مرکزبهداشت ،مسئول حراست وگسترش ضمن تبریک وتقدیرازماماوکارشناسان بهداشتی نمونه شهرستان بااهدای لوح تقدیروهدایایی به رسم یادبود،به بررسی مشکلات موجوددرمراکزپرداخته شدودرپایان ،باصرف ناهارجلسه خاتمه یافت