جلسه آموزشی فرزند پروری

 

در تاریخ ۴ اذر اولین جلسه از سری جلسات اموزشی فرزندپروری ویژه والدین دارای نوجوان ۱۲ تا ۱۷ سال در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت باخرز توسط واحد سلامت روان برگزار گردید.


 

منوی اصلی