جلسه آموزشی فرزند پروری

 

در تاریخ ۴ اذر اولین جلسه از سری جلسات اموزشی فرزندپروری ویژه والدین دارای نوجوان ۱۲ تا ۱۷ سال در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت باخرز توسط واحد سلامت روان برگزار گردید.