حراست

 

 

                                                                                                                                       

          نام ونام خانوادگی مسئول                                  مدرک                           شماره تماس                                                                
 ابوذر رجبی کارشناس 5154825889
     

 

 

 

 

 

 

حراست  در راستاي حفظ امنيت و سالم‌سازي محيط همواره سعي نموده است با ارائه طرح‌هاي حفاظتي ـ امنيتي و مشاوره‌اي به موقع، جهت همکاران تلاش خود را در جلب رضايت عمومي و پيشگيري از نارضايتي‌ها در محيط متمركز نموده و با شناسايي تهديدات داخلي و خارجي، جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، تحليل و پردازش دقيق و انتقال و اطلاع رساني لازم، مجموعه مديريت شبکه بهداشت را جهت تصميم‌گيري بهينه ياري نمايد و مشاوره لازم را به همکاران در خصوص پيشرفت صحيح امور و تأمين امنيت مصالح بهداشت و كاركنان محترم ارائه نموده و هميشه به عنوان پناهگاهي جهت كمك رساني به همکاران محترم اهتمام لازم را داشته باشد.

 

 

حراست کل دانشگاه علوم پزشکی مشهد