واحدروابط عمومی

 

 

 

پورتال اطلاع رسانی روابط عمومی

 
 
 شرح وظایف
  1. برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی به منظور تشریح فعالیت ها و اقدامات سازمان
  2. برقراری ارتباط شایسته بین مردم و سازمان از طریق دریافت پیشنهاد ، انتقادها و نقطه نظرات به منظور انعکاس آن به مسئولین و مردم
  3. ایجاد ارتباط با دفتر روابط عمومی دانشگاه به منظور تبادل اخبار و اطلاعات و بررسی نشریات کتب و مقالات و اجرای برنامه های تبلیغاتی
  4. تهیه و انتشار جزوات و نشریه های اطلاعاتی و خبری
  5. بررسی و استخراج مطالب و تهیه متون لازم از بولتن های منتشره توسط سازمانها و ارگانها در ارتباط با مسائل اقتصادی و بازرگانی دسته بندی جراید ، مطبوعات و نشریات
  6. فراهم نمودن امکانات برگزاری مراسم سخنرانی ها ، جشن ها و فعالیت های مذهبی و ملی در سطح سازمان
  7. انجام کلیه امور تشریفاتی و استقبال و بدرقه میهمانان سازمان
  8. انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
راههای ارتباطی با روابط عمومی:
 
05154825759

 
مسئول واحد:سلمان بااراده
09158173449